จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

หัตถศิลป์สู่การสร้างสรรค์   huttasilp.blogspot.com

สินค้าจากภูมิปัญญา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทำจาก ไม้มงคลไม้หอมเทพธาโร สนใจโทรสอบถาม คุณสุด 08 3106 9498

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Otop สินค้าภูมิปัญญา ทำจากไม้หอม คุณสุด 08 3106 9498

สินค้าไม้หอมเทพธาโรแกะสลัก ของ สุดแดนใต้ หาซื้อได้ที่ศูนย์โอทอปตรัง อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัด 100 เมตร Tel,08 3106 9498

ผลิตภัณฑ์ไม้หอมเทพธาโรแกะสลัก  ของ สุดแดนใต้  ซื้อได้ที่ร้านรอยยิ้ม ร้านค้าของโรมแรมธรรมรินทร์ธนา จ.ตรัง Tel, 08 3106 9498 


พวงกุญแจไม้เทพ ชิ้นละ 20 บาท     ซื้อ  10ชิ้น  ขึ้นไปราคา ชิ้นละ  15  บาท      โทร. 08 3106 9498

งานศิลป์จากไม้หอมเทพธาโร

ก้อนทอง  ทำจากไม้มงคลไม้หอมเทพธาโร    โทร . 08 3106 9498 
ที่วางโทรศัพท์มือ ทำจากไม้หอมเทพธาโร ราคา  อันละ  140 บาท   โทร 08 3106 9498 
นาฬิกา ขนาด 3 นิ้วฝังในไม้เทพธาโร ราคา อันละ  290 บาท   โทร 08 3106 9498คุณสุด (บริการส่งทางไปรษณีย์)ที่วางสมาร์ทโฟน และ PDA โฟน
ราคาชิ้นละ 140 บาท


ที่วางมือถือทำจากไม้หอมเทพธาโร

ใช้วาง PDA และสมาร์ทโฟนได้
ราคาอันละ 140 บาท
โทรสั่ง 08-3106-9498
ก้อนเงินก้อนทอง มีไว้บูชาเพิ่มเงินทอง

ขนาดความยาว 3 นิ้ว
ราคาคู่ละ 199 บาท
วางโชว์หน้ารถก็ดูดี
โทรสั่งที่ 08-3106-9498

ก้อนเงินก้อนทอง ขนาดยาว 6 นิ้ว
ราคา คู่ละ 399 บาท


ปลาพยูนเกาะแท่นไม้
ขนาด 10 นิ้ว 2 ตัว
ราคา 1,800 บาท
โทรสั่งที่ 08-3106-9498


ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากไม้หอม
เทพธาโร เป็นไม้มงคล ถ้ามีไว้
จะดี มีโชคมีลาภ

ปลาพยูนเกาะแท่นไม้ศิลป์
ขนาดความยาว 12 นิ้ว 2ตัว
ราคา 1900 บาท

โทรสั่งที่ 08-3106-9498
สินค้าโอทอปจากจังหวัดตรัง


พวงกุญแจก้อนเงินก้อนทอง
ทำจากไม้หอมเทพธาโร
ราคาชิ้นละ 20 บาท
สั่ง 15ชิ้นราคา 200 บาท
Tel: 08-3106-9498
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ปรัชญาชีวิตเพื่อจิตใจที่เข็มแข็ง

ความคิดริเริ่ม:
ความคิดริเริ่มจะไม่มีคุณค่ามากนัก เมื่อผู้เป็นเจ้าของมันเป็นคนเฉื่อยชาเกินไป หรือเกียจคร้านเกินไป


การสร้างระเบียบวินัยให้ตัวเอง: เป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดีวยวที่สามารถ เอามาใช้ความคุม
นิสัยใช้ความคิด จงรอบคอบในการใช้ความคิด เพราะมันเป็นกุญแจไขสู่โชคชตาแห่งร่างกาย
และจิตวิญญาณ จงตื่นขึ้นและรีบทำจิตใจ ให้กระฉับกระเฉงในการหักเหทิศทาง ไปยังสภาพการณ์ชีวิตทั้งหลายที่หัวใจปรารถณา จงใช้อำนาจจิตให้เต็มอัตรา และควบคุมจิตใจให้ได้อย่างสิ้นเชิง เพราะจิตใจทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ที่ดี จงนึกถึงข้อเท็จจริงนี้ เมื่อเกิดสภาพการณ์ที่มีแนว
โน้มว่า ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ และความสลดหดหู่เริ่มจู่โจม จงขับไล่มันไปเสีย แล้วแทนที่
ด้วยสำนึกในความรุ่งเรือง การสร้างระเบียบวินัยให้ตัวเอง เป็นวิธีการเพียงอย่างเดียวที่มนุษย์
สามารถครอบครองจิตใจของตัวเองได้อย่างเด็ดขาด


โอกาสที่วางใจได้:อกาศชนิดเดียวเท่านั้น ที่จะไว้ใจได้ คือ
โอกาศที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเอง มันจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีความมุ่งมั่น
และความมุ่งมั่นนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของเป้าหมายที่แน่นอน


* ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ในโลกยุคเปลี่ยนแปลงแข็งขันรุนแรง *
@ใช้ชีวิตอย่างมีสติ-หมั่นเพิ่มปัญญา--เข้าหาธรรมชาติ-ไม่ขาดความพอเพียง-
ที่เสี่ยงพึงหลีก
ปลีกหาศีลธรรม--เดินนำกิเลส--หาเหตุพัฒนาตน--จิตใจไม่วกวน-
-ฝนขวายทำดี-
-มีมากน้ำใจ-คิดจะให้มากกว่า
--มุ่งหน้ามีเป้าหมาย--อย่าให้ใจตกต่ำ
สิ่งระยำอย่าเข้าใกล้--ไม่อายการทำกิจ-
คิดแต่สร้างสรรค์--ขยันอย่างชาญฉลาด-
ไม่ขาดความเอื้อเฟื้อ-พึงทำให้เหลือ-
ไม่เป็นเหยื่อนักล่า**เพิ่มปัญญาให้สูงส่ง**
ดำรงค์สายกลาง**สร้างสุขได้ง่าย******
ไม่เบื่อหน่ายชีวิต**คิดแต่ความก้าวหน้า**

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขอให้ท่านจงเจริญ

ขอให้ท่านจงเจริญ
ด้วยพระพุทธรัตน์.............. ตัดรากทุกข์
ขอให้ท่านมีความสุข.................... ทุกสมัย
ด้วยพระธรรมรัตน์...................... กำจัดภัย
ขอให้ท่านมีเดชใหญ่ ..................ปราบภัยเวร
ด้วยพระสังฆรัตน์..................... ตัดไข้โรค
ขอให้ท่านสร่างโศก..................... ไร้ยุคเข็ญ
ด้วยเดชพระไตรรัตน์ .................ตัดกรรมเวร
ขอให้ท่านเรืองเด่นฤทธิ์............. เป็นนิตย์เทอญ