จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

หัตถศิลป์สู่การสร้างสรรค์   huttasilp.blogspot.com

สินค้าจากภูมิปัญญา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทำจาก ไม้มงคลไม้หอมเทพธาโร สนใจโทรสอบถาม คุณสุด 08 3106 9498

วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ขอให้ท่านจงเจริญ

ขอให้ท่านจงเจริญ
ด้วยพระพุทธรัตน์.............. ตัดรากทุกข์
ขอให้ท่านมีความสุข.................... ทุกสมัย
ด้วยพระธรรมรัตน์...................... กำจัดภัย
ขอให้ท่านมีเดชใหญ่ ..................ปราบภัยเวร
ด้วยพระสังฆรัตน์..................... ตัดไข้โรค
ขอให้ท่านสร่างโศก..................... ไร้ยุคเข็ญ
ด้วยเดชพระไตรรัตน์ .................ตัดกรรมเวร
ขอให้ท่านเรืองเด่นฤทธิ์............. เป็นนิตย์เทอญ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น