จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

หัตถศิลป์สู่การสร้างสรรค์   huttasilp.blogspot.com

สินค้าจากภูมิปัญญา งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ทำจาก ไม้มงคลไม้หอมเทพธาโร สนใจโทรสอบถาม คุณสุด 08 3106 9498

วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

ปรัชญาชีวิตเพื่อจิตใจที่เข็มแข็ง

ความคิดริเริ่ม:
ความคิดริเริ่มจะไม่มีคุณค่ามากนัก เมื่อผู้เป็นเจ้าของมันเป็นคนเฉื่อยชาเกินไป หรือเกียจคร้านเกินไป


การสร้างระเบียบวินัยให้ตัวเอง: เป็นเครื่องมือเพียงอย่างเดีวยวที่สามารถ เอามาใช้ความคุม
นิสัยใช้ความคิด จงรอบคอบในการใช้ความคิด เพราะมันเป็นกุญแจไขสู่โชคชตาแห่งร่างกาย
และจิตวิญญาณ จงตื่นขึ้นและรีบทำจิตใจ ให้กระฉับกระเฉงในการหักเหทิศทาง ไปยังสภาพการณ์ชีวิตทั้งหลายที่หัวใจปรารถณา จงใช้อำนาจจิตให้เต็มอัตรา และควบคุมจิตใจให้ได้อย่างสิ้นเชิง เพราะจิตใจทำหน้าที่เป็นผู้รับใช้ที่ดี จงนึกถึงข้อเท็จจริงนี้ เมื่อเกิดสภาพการณ์ที่มีแนว
โน้มว่า ไม่สามารถควบคุมจิตใจได้ และความสลดหดหู่เริ่มจู่โจม จงขับไล่มันไปเสีย แล้วแทนที่
ด้วยสำนึกในความรุ่งเรือง การสร้างระเบียบวินัยให้ตัวเอง เป็นวิธีการเพียงอย่างเดียวที่มนุษย์
สามารถครอบครองจิตใจของตัวเองได้อย่างเด็ดขาด


โอกาสที่วางใจได้:อกาศชนิดเดียวเท่านั้น ที่จะไว้ใจได้ คือ
โอกาศที่เราสร้างขึ้นด้วยตัวเอง มันจะเกิดขึ้น ก็ต่อเมื่อเรามีความมุ่งมั่น
และความมุ่งมั่นนั้นก็คือจุดเริ่มต้นของเป้าหมายที่แน่นอน


* ใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาด ในโลกยุคเปลี่ยนแปลงแข็งขันรุนแรง *
@ใช้ชีวิตอย่างมีสติ-หมั่นเพิ่มปัญญา--เข้าหาธรรมชาติ-ไม่ขาดความพอเพียง-
ที่เสี่ยงพึงหลีก
ปลีกหาศีลธรรม--เดินนำกิเลส--หาเหตุพัฒนาตน--จิตใจไม่วกวน-
-ฝนขวายทำดี-
-มีมากน้ำใจ-คิดจะให้มากกว่า
--มุ่งหน้ามีเป้าหมาย--อย่าให้ใจตกต่ำ
สิ่งระยำอย่าเข้าใกล้--ไม่อายการทำกิจ-
คิดแต่สร้างสรรค์--ขยันอย่างชาญฉลาด-
ไม่ขาดความเอื้อเฟื้อ-พึงทำให้เหลือ-
ไม่เป็นเหยื่อนักล่า**เพิ่มปัญญาให้สูงส่ง**
ดำรงค์สายกลาง**สร้างสุขได้ง่าย******
ไม่เบื่อหน่ายชีวิต**คิดแต่ความก้าวหน้า**

1 ความคิดเห็น: